Witte kittens

Citaat van drs. Nico Dijkshoorn:

Bij verschillende diersoorten is het verschijnsel bekend van een samenhang tussen witte vacht en gehoorstoornissen. Deze vorm van doofheid werd bij de kat al door Darwin beschreven in 1859! Doofheid bij witte katten is voornamelijk gebaseerd op een erfelijke vorm die verbonden is met genen die verantwoordelijk zijn voor de ongepigmenteerde vacht. Daar er op dit moment een test beschikbaar is om deze doofheid vast te stellen is er dus ook een mogelijkheid aanwezig om te selecteren op het voorkomen van deze erfelijke aandoening. Er is dus ook geen enkele reden voorhanden om het fokken met witte katten te verbieden.

Het is algemeen bekend dat bij witte katten dikwijls doofheid wordt geconstateerd. 
Dit heeft te maken met het WW-gen dat op de leeftijd van ca. 3 à 4 weken de bloedtoevoer naar de zenuw voor de trilhaartjes in de gehoorgang kan doen stoppen. Daardoor kan het kitten volledig, of aan 1 oor doof worden.

Er mag daarom met witte katten alleen gefokt worden als zij middels een BAER-test  volledig horend zijn bevonden, om de erfelijke overdraagbaarheid uit te sluiten.

Als men dus interesse heeft in een kitten uit een wit ouderdier, vraag dan altijd eerst om de BAER-test verklaring aan de fokker. Als de fokker deze niet kan overleggen, zal zeer waarschijnlijk het witte ouderdier niet getest zijn, zodat er geen zekerheid bestaat of dit dier wel 100% horend is. Er mag dan dus niet mee gefokt worden en de kans dat de kitten's doof zijn is groot. Bovendien kan er bij de Nederlandse kattenverenigingen ook geen stamboom voor de kittens aangevraagd worden, zonder deze verklaring.

Dit wil dan nog niet zeggen dat de kittens die door de horende ouderkater of –poes worden verwekt, altijd horend zijn. De mogelijkheid bestaat altijd dat de kittens alsnog een gehoorbeschadiging hebben, of volledig doof zijn.

Wilt u meer informatie over het 
onderzoek Cochleaire doofheid?

Dierenklinkek N.A. Dijkshoorn
Utrechtseweg 50
3704 HE  ZEIST
email: Nico@dijkshoorn.com
tel: 030-6954264

Of klik op onderstaande link om naar 
de site van kliniek Dijkshoorn te gaan.

http://www.dijkshoorn.com/